AT HOME

Deposit Guarantee for Refugees

Nominovaní

nominee audience 8
Rok:
2018
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
ALPINE PEACE CROSSING - Verein für Sozial- und Flüchtlingshilfe
Odpovědná osoba:
Dr. LÖSCHNER Ernst
Web:
www.kautionsfonds.at
Celkový počet hlasů: 209

O čem projekt je?

Flats are expensive, for all. But even the more for refugees - they have no access to social or subsidized housing. Deposits and commissions exceed their funds many times over. AT HOME is available as a guarantor, which relieves tenants of financial pressure and guarantees landlords a quick and unbureaucratic payment of the deposit in case of damage.