25 129 32 5 1 3 Vienna 300 km Italy Germany Poland

Cena publika 2018

02/10/18

Rozhodnite, ktoré projekty tento rok získajú Cenu publika SozialMarie! Verejné hlasovanie prebehne od 20. februára 2018 do 23:59 hodiny dňa 27. februára 2018. Kliknite na rámček Podrobnosti a prihláste/zaregistrujte sa pre možnosť hlasovania.


Wegweiser (guidepost)

Independend living with personal assistance

Wegweiser (guidepost)@else

Webuni

Liberalizing the access to knowledge

Webuni@else

WON-DER Network for integration in education

Civil alliance for the equal opportunities of disadvantaged/roma youth in education

WON-DER Network for integration in education@else

Responsible Citizenship Program

Responsible Citizenship Program@else

Community Cargobike & Trailer Sharing Platform

Biking together for more livable cities

Community Cargobike & Trailer Sharing Platform@else

Vestigium

collective growth

Vestigium@else

DBT Center

DBT Center@else

#getthepicture community photo project

Illustrated informational material and exhibition about the experience of domestic violence.

#getthepicture community photo project@else

Globono Consulting

Globono Consulting@else

Center Therapy of Autism

Center Therapy of Autism@else

Bližšie ku komunite

Kontaktné centrum K2 - kontakt s komunitou

Dobrý trh bez odpadu

Verejné podujatie ako prostriedok pre osvetu a budovanie Zero Waste spoločnosti