Záštita

Iveta Radičová

Iveta Radičová

Aktivna zastita SozialMarie 2017 za Slovensko

Prof. Dr. Iveta Radičová, PhD. je profesorkou sociológie na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA) and a špeciálnou poradkyňou Komisárky EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry venovala oblasti sociálnej a rodinnej politiky. V roku 1992 založila neziskové Centrum pre analýzu sociálnej politiky. V roku 2005 bola menovaná riaditeľkou Inštitútu sociológie Slovenskej akadémie vied. Iveta Radičová učila ako hosťujúca profesorka na univerzitách v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Fínsku, Švédsku, Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v USA. V roku 2013 absolvovala odbornú stáž na Oxfordskej univerzite v rámci projektu Médiá a demokracia v strednej a východnej Európe, v roku 2015 odbornú stáž Richarda von Weizsäckera na Akadémii Roberta Boscha a tiež odbornú stáž Fullbright na New School for Social Research v New Yorku, USA.

Iveta Radičová pôsobila v rokoch 2010 až 2012 ako premiérka Slovenskej republiky (SR). Okrem iných zastávala posty vicepredsedníčky Parlamentnej komisie pre sociálne záležitosti a bývanie v Národnej rade Slovenskej republiky (2006-2009), ministerky práce a sociálnych vecí SR (2005-2006) a ministerky obrany SR (2011- 2012). V role odborníčky na sociálnu politiku pri Európskej komisii sa Iveta Radičová podieľala na európskych projektoch zameraných na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a výmeny informácií o sociálnych politikách členských štátov (MISSOC, TRESS, FRESCO). Iveta Radičová publikovala a editovala početné knihy a štúdie mapujúce transformáciu sociálneho systému na Slovensku a v ďalších post-socialistických krajinách. Je členkou World Leadership Alliance Club de Madrid and Rady ženských svetových líderiek (Council of Women World Leaders).