Výzva SozialMarie 2018

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. V loňském roce se do soutěže přihlásilo 190 projektů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. 15 z nich bylo 1. května 2017 oceněno cenou SozialMarie.

Stojíte za sociálně inovačním projektem, který se věnuje aktuálním výzvám a společenským problémům? Přihlaste se!

Od ročníku 2017 musí být všechny žádostí podávány také v anglickém znění. Důvodem je zjednodušení mezinárodní výměny zkušeností a know-how. Nahlédněte a inspirujte se ve stále se rozrůstající se databance přihlášených projektů na našem webu.

Další informace: Výzva & Přihlašovací formulář

Vítězné projekty

Výběrové řízení

Podmínky účasti

FAQ (Často kladené otázky)

Kontakt