Výzva SozialMarie 2019

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již popatnácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty bez ohledu odvětví a oblast působnosti, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Hledáme inovace z Česka, Maďarska, Rakouska a Slovenska, ale i z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska. 1. května 2019 bude při slavnostním udílení cen SozialMarie oceněno před širokou veřejností v srdci Vídně celkem 15 vítězných projektů. První tři vítězné projekty získají 15 000 euro, 10 000 euro a 5 000 euro. Dalších 12 oceněných projektů obdrží finanční odměnu ve 2 000 euro. Další informace o ceně SozialMarie najdete zde.

„Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávají prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která je vždy uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní.“

Stojíte za sociálně inovačním projektem, který se věnuje aktuálním výzvám a společenským problémům? Přihlaste se!

Další informace: Výzva & Přihlašovací formulář

Vítězné projekty

Výběrové řízení

Podmínky účasti

FAQ (Často kladené otázky)

Kontakt