Přihlášky do soutěže SozialMarie 2020

Celkem 288 projektů se letos přihlásilo do 16. ročníku soutěže SozialMarie 2020 – Prize for Social Innovation (ceny za sociální inovace): 101 z Rakouska, 77 z Maďarska, 46 z Chorvatska, 45 z Česka a 19 ze Slovenska. V současné době probíhá hodnocení přihlášených projektů. Bližší informace o výběrovém řízení najdete na stránkách www.sozialmarie.org/cs/vyberove-rizeni 

Naše odborná porota nominuje na cenu SozialMarie maximálně 35 projektů. Její výběr oznámíme na začátku března. 

Široká veřejnost bude svého favorita vybírat na začátku dubna ze všech nominovaných projektů. Online volbou se tak rozhodne o Ceně veřejnosti. Projekt s největším počtem hlasů obdrží finanční odměnu ve výši 1 000 euro. Cena veřejnosti a s ní spojená finanční odměna je určena pro další rozvoj a vzdělávání projektu (finanční odměna má směřovat do vzdělávání a rozvoje týmu, coachingu nebo do účasti na konferencích a podobně).  

1. května 2020 bude při slavnostním večeru a veřejném udílení cen SozialMarie v rakouském rozhlase ORF RadioKulturhaus vyhlášeno 15 vítězných projektů. První tři laureáti ceny SozialMarie obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro. Další 12 projektů obdrží finanční odměnu ve výši 2 000 euro. Další informace o ceně SozialMarie najdete zde. Možnost přihlásit se na slavnostní večer SozialMarie bude možné od března.