Ceny SozialMarie pro rok 2023 byly uděleny!

05/01/23

Cena SozialMarie

V pondělí 1. května 2023 byly uděleny ceny SozialMarie patnácti výjimečným iniciativám z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska.

V pondělí 1. května 2023 byly uděleny ceny SozialMarie patnácti výjimečným iniciativám z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Nejlepší projekty vybrala porota z 288 došlých přihlášek. Ceny byly předány během slavnostního večera ve vídeňském Theater Akzent před zraky široké veřejnosti. Všem šťastným vítězům srdečně gratulujeme!

1. cena (15.000 €): Long Ladder – Approach for Local Governments (Maďarsko)

2. cena (10.000 €): Kto Vlastní Slovensko? – Who Owns Slovakia? (Slovensko)

3. cena (5.000 €): Community Roma Doula Service (Maďarsko)

První letošní cenu SocialMarie získal projekt Long Ladder – Approach for Local Governments z Maďarska. Projekt posiluje myšlenky místní ekonomiky založené na solidaritě a udržitelnosti namísto soukromého vlastnictví. V Ipolytölgyes, vesnici nedaleko Budapešti, funguje pouze velmi omezené množství veřejných služeb. Aby se tato situace zlepšila, zahájil místní starosta projekt „Long Ladder“ (česky Dlouhý žebřík) - organizaci komunitních služeb pro obyvatele vesnice. Za velmi nízké poplatky půjčuje obec svým obyvatelům vybavení na zemědělské činnosti, úklid nebo zahradničení. Pro většinu obyvatel by bylo pořízení tohoto vybavení příliš nákladné. Sdílení vybavení namísto jeho vlastnictví nejen šetří peníze, ale je také prospěšné pro životní prostředí. Tento přístup lze snadno přizpůsobit na jakékoliv podmínky – je možné začít s několika málo službami a časem nabídku rozšířit na další zařízení. „Long Ladder“ je dobrým příkladem pozitivního dopadu sdílené ekonomiky.

Druhou hlavní cenu získala iniciativa Kto Vlastní Slovensko? – Who Owns Slovakia?, která se zaměřuje na podporu fair trade a etického nakupování. Portál #Kto vlastní Slovensko poskytuje účinný nástroj ovlivňování způsobu, jakým se utrácejí peníze v odvětví cestovního ruchu, a to odhalováním hospodářských nekalostí a korupce. Vrhá světlo na skryté vlastnictví a usnadňuje zákazníkům informované rozhodování.

Třetí hlavní cenu získal projekt Community Roma Doula Service, který podporuje znevýhodněné ženy, které jsou kvůli své sociální a ekonomické situaci zranitelnější vůči porodnickému násilí. Cílem projektu je bojovat proti porodnickému násilí nabídkou komunitní služby duly v Alsózsolci (východní Maďarsko) a podporou sebeorganizace romských žen. Vyškolené komunitní duly nabízejí bezplatnou podporu znevýhodněným těhotným dívkám a ženám, které si přejí doprovod před porodem a během něj.

Dalších 12 projektů získalo cenu ve výši 2 000 eur:

 • Medici na Ulici
 • Trauma-conscious Gynaecological Service for Homeless Women
 • Career Path as Opposed to an Inescapable Life Path
 • Come Along – Against Exclusion and Shaming

Tyto čtyři projekty shodně bojují proti zásadním a stále přetrvávajícím problémům, jakými jsou chudoba a nerovné zacházení s diskriminovanými skupinami. Inovativními způsoby poskytují přímou pomoc lidem bez domova nebo napomáhají dlouhodobě udržitelnému vymanění se z chudoby.

 • Life Goals – Social Learning Through Sports
 • LeLi – Love for Life
 • SEX, baff!
 • Mobilní aplikace Preventivka

Tyto iniciativy reagují na problémy (duševního) zdraví. Nabízejí kreativní a účinné odpovědi: specificky přizpůsobenou péči, zvláštní pozornost věnovanou mládeži, vzdělávání celé společnosti a lepší přístup k informacím.

 • Growing Together
 • Social Atelier
 • andererseits
 • Together for Children's Rights

Tyto projekty ukazují, že krize není nutné překonávat osamoceně. Budují silná společenství a řeší tak společné problémy: rovnost, ochrana lidských práv, inkluzivní účast na vzdělávání a kultuře.

Všechny vítěze a také nominované projekty najdete zde.

Dobrovolný mentoring čestných patronů

Čestnou záštitu nad oceněnými nebo nominovanými projekty přebírají každoročně inspirativní osobnosti z celého regionu SozialMarie. Projekty dle vlastního výběru pak v následujícím roce aktivně doprovázejí a podporují.

 • Petr Machálek (Česká republika) podporuje projekt Zachraň oběd
 • Josef Ondáš (Slovensko) podporuje projekt Detstvo deťom
 • Barbara van Melle (Rakousko) podporuje projekt LeLi – Love for Life
 • Davorka Vidović (Chorvatsko) podporuje SignCoders
 • Ildikó Simon (Maďarsko) podporuje projekt Long Ladder – Approach for Local Governments
 • Milan Hosta (Slovinsko) podporuje Life Goals – Social Learning Through Sports

 

Více informací o čestných patronech naleznete zde!

Prolistujte si výroční brožuru SozialMarie a podělte se o dobré zprávy ze světa inovativních projektů se svými známými!

Gratulujeme všem nominovaným a oceněným projektům, děkujeme našim čestným patronům za jejich angažovanost a velký dík posíláme také fantastickému publiku v Akzent Theatre.

Copyright fotografií: Unruhe Privatstiftung, Jonas Matyassy