uSchool - Free, interactive entrepeneurship programme for students in secondary level education

7
Rok:
2018
Země/Region:
Maďarsko
Odvětví:
komerční podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
Věk cílové skupiny:
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Invendor Holding
Odpovědná osoba:
Projektmenedzser; Oswald Réka
Web:
http://uschool.hu/

O čem projekt je?

uSchool is a free,interactive entrepeneurship programme for students,aiming at shaping the thinking and approach of students participating,preparing them for the challenges of the labour market and the ever changing World of our era. During the programme students work in groups preparing their first startup project with consant support from experienced mentors,gaining valuable insight to markets.