Centrum Terapie Autismu

6
Rok:
2018
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
invalidita
rodina / práce s dětmi
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
The Center Therapy of Autism
Odpovědná osoba:
Mgr. Lenka Opočenská
Web:
www.cta.cz
Celkový počet hlasů: 22

O čem projekt je?

Centrum Terapie Autismu je nezisková organizace poskytující terapeutické služby pro rodiny s dětmi s autismem.Využíváme vlastní metodiku O.T.A, což je terapeutická metoda vyvinutá Mgr.R. Straussovou, Ph.D. Poskytujeme různé formy intenzivní terapie, jak individuální, tak ve skupině dětí, jež se zaměřují na specifické oblasti, které jsou potřebné u dítěte aktuálně rozvíjet.Pracujeme s celou rodinou.