DBT Centrum

6
Rok:
2018
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
invalidita
psychosociální znevýhodnění
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Kaleidoskop - Centrum terapie a vzdělávání,
Odpovědná osoba:
BA; Renáta; Tumlířová
Web:
www.kaleidoskop-os.cz
Celkový počet hlasů: 1

O čem projekt je?

DBT Centrum nabízí dlouhodobý, odborný program lidem s poruchou osobnosti (tj. s chronickým duševním onemocněním), díky kterému se učí zvládat vlastní život a žít s druhými. Jsme první a zatím jediná instituce v ČR s týmem vyškoleným v dialekticko-behaviorální metodě (DBT), vyvinuté v zahraničí. Efektivnost metody je podpořena tím, že klient během programu zůstává ve svém přirozeném prostředí.