Does Your Food Have a Story?

Alerting Slovak youth to sustainable consumption and how they can change the world with their purchases

5
Rok:
2019
Země/Region:
Slovensko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
vzdělávání dospělých/ osvěta
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Nadácia Integra
Odpovědná osoba:
Martin Simon
Web:
www.integra.sk

O čem projekt je?

Climate change, economic migration and global poverty are global issues. Food and textiles from around the world are purchased by consumers in Slovakia. Often the nature of these value chains contribute to, rather than alleviate these global problems. This project will alert Slovak youth to how they can change this through their purchasing, gaining lifetime habits of sustainable consumption.