animal assisted activity

Volunteeering as self-help

8
Rok:
2019
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Odpovědná osoba:
Alexander Polak
Web:
Celkový počet hlasů: 4

O čem projekt je?

Voluntary engagement of people cared for by the Viennese homeless asistance (WWH) is seen as a process of self-appropriation. The project "animal-assisted activity" links the objectives of three groups of people: people who are in the care of WWH and have no pet, those who own one and volunteers outside the WWH.