Springboard

Talent promotion

8
Rok:
2019
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Non-profit organisation (Verein) SPRINGBOARD - Association for the Promotion of Talents
Odpovědná osoba:
Mag. Robert Gulla
Web:
http://www.springboard.wien/
Celkový počet hlasů: 110

O čem projekt je?

This project aims to facilitate the entry into the working life by arranging internships, jobs and scholarships for young Austrians from economic and socially deprived backgrounds and young migrants. Springboard supports these young people in an advisory, efficient and non-bureaucratic way, thus contributing to their integration into society.