TUTO ecological produced bags

Locally sewn ecological bags carrying stories

5
Rok:
2019
Země/Region:
Slovensko
Odvětví:
komerční podnik
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
vzdělávání dospělých/ osvěta
Věk cílové skupiny:
nad 60 let = senioři
Pohlaví cílové skupiny:
pouze ženy
Kdo stojí za projektem:
Anzio s.r.o.
Odpovědná osoba:
Mirka Molnár Ľachká
Web:
www.tutoeko.eu
Celkový počet hlasů: 35

O čem projekt je?

TUTO eco bags are ecological alternative to single use plastic bags. They are durable and made by retired sewers from Eastern Slovakia. Each package is signed by a lady who sewed it - so that customers can get acquinted with her story and picture on our website. This way we present life of seniors in economically deprived region of Slovakia and combine trendy ecology with social responsibility.