inclusive media relations

Film & TV - Work with people with (learning) disability(s)

11
Rok:
2019
Země/Region:
Štýrsko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
invalidita
vzdělávání dospělých/ osvěta
umění / kultura
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
MENSCHEN & MEDIEN
Odpovědná osoba:
Ernst Tradinik
Web:
Celkový počet hlasů: 1

O čem projekt je?

In addition to the inclusive TV program NA (JA) GENAU, a homage to an Italowestern was realized. Besides OKTO TV and cinema performances and the access in the OKTOthek at the end of May 2019 it was also broadcast on ORF III. What should follow now?: a knight film a la Monty Phyton (and similar)