10 + 10 Bridges

theatre and dance to connect people with and without a refugee background

13
Rok:
2019
Země/Region:
Horní rakousko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
vzdělávání dospělých/ osvěta
umění / kultura
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
nad 60 let = senioři
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
SOS-Menschenrechte
Odpovědná osoba:
Bernadette Stiebitzhofer, BBA
Web:
http://www.sos.at/index.php?id=286
Celkový počet hlasů: 26

O čem projekt je?

The project 10 + 10 Bridges emerged in 2016 from the idea of bringing together people with and without a refugee background and enabling them to create something together with the help of creative access in the fields of dance and theater. This year, the project is being carried out for the third time with a focus on working with people from the Chechen community.