Místní místním (Locals for locals)

social friendly businesses and neighborhoods

6
Rok:
2019
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Ester Pacltová
Odpovědná osoba:
Pacltová, Ester
Web:
Celkový počet hlasů: 3

O čem projekt je?

Místní místním je sociální projekt se zaměřením na cílovou skupinu lidí bez domova. Propojuje lokální podnikatele a menší provozovny jakéhokoliv typu, které se rozhodly nabízet určité služby zdarma a to komukoliv, primárně však lidem v nouzi a lidem bez domova. Vzniká tak síť sociálně přívětivých podniků, které poskytují drobnou, ale přímou pomoc potřebným ve svém okolí.