sobi.eco

Supporting disadvantaged people through the production of eco products from recycled textiles and plastics in sheltered and social workshops.

5
Rok:
2019
Země/Region:
Slovensko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
vzdělávání dospělých/ osvěta
ostatní
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
sobi, o.z.
Odpovědná osoba:
Tomáš Horváth
Web:
www.sobi.eco
Celkový počet hlasů: 0

O čem projekt je?

sobi.eco is a sustainable brand founded by the CSO sobi with the aim to support disadvantaged people and spread the awareness about sustainable solutions to protect our Planet. The project focuses on transforming old clothes and used plastics into well designed recycled products such as notebook sleeves or reusable bags, all made from non-woven 100% recycled material.