Cirkusy bez zvířat

Prosazení zákazu využívání všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech v ČR

6
Rok:
2019
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
vzdělávání dospělých/ osvěta
ostatní
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Svoboda zvířat Plzeň
Odpovědná osoba:
Hemrová Lucie
Web:
www.cirkusybezzvirat.cz
Celkový počet hlasů: 138

O čem projekt je?

V České republice stále ještě existují místa, kde jsou zvířata držena a nucena k nepřirozeným aktivitám čistě pro zábavu malé skupiny lidí a za účelem zisku. Z tohoto důvodu vznikla kampaň Cirkusy bez zvířat, která si klade za cíl změnit stávající znění příslušného zákona a navrátit tak zvířatům zpět jejich hodnotu a ukončit jednou provždy využívání zvířat v cirkusech.