Work Apprenticeship

diversity works

11
Rok:
2019
Země/Region:
Štýrsko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Caritas Steiermark
Odpovědná osoba:
Heimo Ulz
Web:
https://www.facebook.com/caritasViBe
Celkový počet hlasů: 1

O čem projekt je?

The work apprenticeship program serves to integrate people with a migration background into the labour market. In a combination of social media videos, workshops, individual coaching and special trainings, our participants are prepared for the job market. We focus especially on the cooperation with work foundations, which, shortens a lot the teaching process.