25 years of FIBEL: Families.Life.Integration.

Counseling and publication for bi-national and bicultural couples and families

8
Rok:
2019
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
rodina / práce s dětmi
ženská/ mužská práce
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Verein FIBEL
Odpovědná osoba:
Mag.a Sylvia Leodolter
Web:
www.verein-fibel.at
Celkový počet hlasů: 4

O čem projekt je?

FIBEL has been advising people in bi-national and bi-cultural relationships for 25 years. The focal points of the consultation are legal, intercultural and psychosocial questions. In the form of the planned publication, we want to make the specialist knowledge and decades of consulting experience available to all those seeking advice and multipliers from the social and educational sector.