Knut Winkmann: OUT! - Caught in the internet

classroom play from the theatre 'German Stage of Hungary' (Deutsche Bühne Ungarn)

7
Rok:
2019
Země/Region:
Maďarsko
Odvětví:
veřejná správa
Pole působnosti:
prevence násilí / pomoc obětem
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
umění / kultura
Věk cílové skupiny:
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Deutsche Bühne Ungarn
Odpovědná osoba:
Katalin Lotz
Web:
http://www.dbu.hu/eloadasok/out-gefangen-im-netz-299
Celkový počet hlasů: 26

O čem projekt je?

„OUT! – Caught in the internet“ is a classroom play about cyberbullying. This play is about the confident Vicky who falls into a spiral of violence, helplessness and exclusion. Vickys sister lives in Hungary and wants to help her escape from this vicious circle. „OUT! – Caught in the internet“ is invisible theatre. Lenght: 45 minutes Pedagogical post-processing: 45 minutes