Rad-Lern-Statt

13
Rok:
2019
Země/Region:
Horní rakousko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
vzdělávání dospělých/ osvěta
ženská/ mužská práce
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Volkshilfe Wohnen im Dialog
Odpovědná osoba:
Magdalena Plasser
Web:
https://www.volkshilfe-ooe.at/erwachsene/wohnen/wohnen-im-dialog/
Celkový počet hlasů: 44

O čem projekt je?

The project Rad-Lern-Statt exists since July 2018. It evolved after newly arrived people in Traun expressed their need for affordable transport and decided they wanted to learn how to ride a bike. The project consists of different parts, such as: workshops for learnign how to ride a bike; workshops with a focus on traffic education and a workshop on the basics of bike mechanics and repairs.