Super Romanes Language Program

We will help you !

7
Rok:
2019
Země/Region:
Maďarsko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Diverse Youth Network
Odpovědná osoba:
Buzás-Hábel Géza
Web:
https://diverseyouthnetwork.eu/superomanes/
Celkový počet hlasů: 87

O čem projekt je?

In our country the largest minority group are the Gypsies, yet their participation in higher education is low. In the future they can face even more difficulties because they need to have a language exam to enter higher education. The Super Romanes language program’s aim is to help them to take a successful Lovari language exam.