Výzva 2018

Začátek výzvy
Konec výzvy
Začátek
hlasování veřejnosti
Konec
hlasování veřejnosti
Zveřejnění
nominovaných projektů
Udílení cen
Začátek
další výzvy

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V loňském roce se do soutěže přihlásilo 190 projektů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. 15 z nich bylo 1. května 2017 oceněno cenou SozialMarie.

Stojíte za sociálně inovačním projektem, který se věnuje aktuálním výzvám a společenským problémům? Přihlaste se!

Od ročníku 2017 musí být všechny žádostí podávány také v anglickém znění. Důvodem je zjednodušení mezinárodní výměny zkušeností a know-how. Nahlédněte a inspirujte se ve stále se rozrůstající databance přihlášených projektů na našem webu.

KDO se může přihlásit?

 • Projekty, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení.
 • Soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.
 • Země: Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Slovensko
 • Projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska musí být vzdálené max. 300 km vzdušnou čarou od Vídně

CO musí podaný projekt splňovat?

 • Odpovídat podmínkám účasti v soutěži.
 • Musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat, směřovat do budoucnosti. Již ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny.
 • Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem podle kritérií soutěže SozialMarie.
 • Přihlásit více projektů je možné. Jednotlivé projekty musí být na sobě nezávislé, každý projekt musí být na samostatném, vlastním formuláři. Projekty z minulých let se mohou přihlásit znovu, pakliže již nebyly oceněné.

JAK se přihlásit?

 • Podávání prihlášek probíhá výhradně online na webových stránkách SozialMarie.
 • Kompletně vyplněný formulář musí být odeslán (online) nejpozději v úterý 23. ledna 2018 v 23:55.
 • Celá žádost, formulář a všechny PDF přílohy jsou podávány ve dvou jazykových zněních. V jazyce země projektu a v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Chorvatsko, Německo, Polsko a Slovinsko. Projekty z těchto zemí stačí podat pouze v anglickém jazyce.
 • Technický průběh online přihlašování  a informace k průběžnému ukládání rozpracovaného formuláře najdete pod odkazem FAQ (často kladené dotazy). 
 • Chcete přihlásit více projektů? Nahlédněte pro radu do našeho FAQ (často kladené dotazy).
 • Odeslání je možné až po kompletním vyplnění povinných kolonek formuláře a není překročen maximální počet znaků. Úspěšné podání žádosti je potvrzeno automaticky.

Profil každého podaného projektu je zveřejněný v online databance SozialMarie.

V případě technických problémů se prosím obraťte na naši kancelář:

E-Mail: sozialmarie@sozialmarie.org
Telefon: +43 1 587 71 81
Mobil: +43 660 8575 196

 

 

Přihlašovací formulář