Állampolgári Nevelés Program

7
Év:
2018
Ország/Régió:
Magyarország
Szektor:
civil társadalom/szociális gazdaság
Tevékenységi területek:
iskolán kívüli képzés / szabadidő pedagógia
egyéb
Célcsoport kora:
12 - 18 év = fiatalok
Célcsoport neme:
minden nem
Projektgazda szervezet:
Bibó István Szakkollégium A Felelős Értelmiségért Alapítvány
Felelős személy:
Dr. Milánkovich Adnrás
Honlap:
http://bibotabor.elte.hu
Összes szavazat: 98

Miről szól a projekt?

A szakkollégium kiemelt feladatának tartja a fiatalok jogtudatának, állampolgári ismereteinek fejlesztését. Úgy véljük, ezeket az ismereteket már kisiskolás korban el kell sajátítani. Mivel az fiatalok tanulmányaik során csak érintőlegesen foglalkoznak a témával, a projekt célja, hogy a résztvevő tizenkét-tizennégy éves fiatalok elsajátítsák a részvételi demokrácia alapvető szabályait.