Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie 2019

Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie je otvorená už pätnástykrát. Hľadáme výnimočné projekty zo všetkých sektorov, ktoré navrhujú a aplikujú sociálno-inovatívne riešenia spoločenských problémov. Inovácie zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Chorvátska a Slovinska sú vítané. 15 projektov získa na slávnostnom podujatí 1. mája 2019 vo Viedni cenu SozialMarie: prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, ďalších dvanásť cien hodnotu každá 2 000 eur. Viac informácií o cene SozialMarie nájdete tu.

„Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolutvorcom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.“

Realizujete sociálno-inovatívny projekt, ktorý reaguje na aktuálne spoločenské výzvy, konflikty a problémy? Ak áno, prihláste sa!

Ďalšie informácie: Výzva a Prihlasovací formulár

Víťazné projekty

Výberový proces

Podmienky účasti

Časté otázky

Kontakt