Výzva pre prihlášky o cenu SozialMarie 2019

Celkovo 224 projektov predložilo tento rok prihlášky o cenu SozialMarie: 107 z Rakúska, 44 z Maďarska, 32 zo Slovenska, 24 z Českej republiky, 14 z Chorvátska a 3 zo Slovinska. Spoznajte projekty podrobnejšie! Nájdete ich v našej databáze projektov.

Pätnásta výzva ceny SozialMarie mala uzávierku 22. januára 2019. Výzva bola zameraná na hodnotné projekty z rôznych oblastí, ktoré navrhujú a uplatňujú sociálno-inovatívne riešenia spoločenských problémov. 

Hodnotenie projektov sa začalo a s ním rastie i napätie. Naša odborná porota udelí ceny SozialMarie 15 výnimočným sociálno-inovatívnym projektom, a to 1. mája 2019 na slávnostnom podujatí vo Viedni. Prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, ďalších dvanásť cien hodnotu každá 2 000 eur. Viac informácií o cene SozialMarie nájdete tu.

„Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolutvorcom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.“