Tipy pre prihlášky od Jánosa Czafrangóa

12/31/19

SozialMarie Award

Ešte do 21. januára 2020 majú sociálno-inovatívne projekty zo strednej Európy možnosť predložiť prihlášku o cenu SozialMarie. 

V rámci výzvy SozialMarie hľadáme výnimočné stredoeurópske projekty pôsobiace v oblasti sociálnych inovácií. Prihlásiť sa môžu ešte do 21. januára 2020. Všetky informácie nájdete na www.sozialmarie.org/sk/vyzva.

„SozialMarie je cena pre úspešne realizované sociálno-inovatívne projekty.”

Čo vyplýva z tejto definície? János Czafrangó, maďarský patrón SozialMarie poskytuje niekoľko rád, ako podať prihlášku o cenu SozialMarie. 

Keďže SozialMarie je cenou, ide o súťaž. A keďže ide o súťaž, predloženie projektu je tak v skutočnosti prihláškou do súťaže. Do súťaží sa obyčajne prihlasujú športovci, avšak analógiou, ktorá sa dá aplikovať na SozialMarie, je dobrý výkon ako predpoklad účasti v medzinárodných zápoleniach, keďže zapojiť sa môžu iba inovácie, ktoré sú už dostatočne realizované. 

Každý, kto sa rozhodne do toho ísť, už urobil prvé sebahodnotenie a rozhodol sa, že jeho projekt je dostatočne silný, aby čelil konkurencii v súťaži inovácií!

A ako túto silu vopred overiť a otestovať? Počas prípravného seminára v Budapešti sa konalo cvičenie vo dvojiciach, počas ktorého si účastníci mali pohovoriť o projektoch tých druhých a následne ich mali predstaviť. Výsledky boli vynikajúce, čo je dôkazom, že dobrý „cudzí“ zrak a sluch sú veľmi prospešné a užitočné. Moja rada: Nezačnite okamžite vypĺňať formulár, ale spýtajte sa najskôr niekoľkých ľudí, ktorí Váš projekt dobre poznajú: 

Do akej miery a prečo považujú Váš projekt za inovačný a čo by vyzdvihli a zdôraznili, keby ho mali možnosť v niekoľkých vetách odprezentovať? Ako projekt spĺňa kritériá sociálnych inovácií, si jednoducho môžete vopred overiť, a to prezretím si celkovo 16 (!) Kritérií SozialMarie, ktoré sú rozdelené do štyroch skupín. 

Pred tým, ako začnete vypĺňať formulár, je dôležité zamyslieť sa, čo odlišuje Váš projekt od prípadných podobných projektov a prečo ho považujete za výnimočný. Taktiež by ste si mali vopred premyslieť, ako zdôvodníte a preukážete, že Váš projekt dosiahol zamýšľaný sociálny účinok.

A taktiež pamätajte: Nie organizácie, ale samotné projekty si konkurujú. Aj na toto by sa prezentácia projektu mala zamerať! Ak predsa chcete krátko predstaviť i Vašu organizáciu, myslite na to, že Vy (alebo Vaši predchodcovia) na tomto už skôr pracovali a jasne sa snažili predstaviť organizáciu v krátkych vetách, ktoré môžete pre tento účel použiť i Vy. 

Prajem Vám veľa šťastia s Vašou prihláškou!

S úctou
János Czafrangó
Aktívna záštita 2019 za Maďarsko