… a cenu publika SozialMarie Audience Award získava projekt ...

04/13/22

Novinky

Rozhodli ste! Cenu publika SozialMarie získava projekt CITAK pôsobiaci v Českej republike.

Blahoželáme Centru Informačných technológií a Alternatívnej Komunikácie, ktorého hlavným cieľom je pomoc ľudom s roztrúsenou sklerózou s postihnutím hybnosti či rečových schopností k ich väčšej samostatnosti prostredníctvom rôznych moderných nástrojov!

Projekt získal 643 hlasov verejnosti a získava finančnú odmenu vo výške 1000 eur určenú na vzdelávacie účely a ďalší rozvoj. Blahoželáme a všetkým Vám ďakujeme za účasť na hlasovaní!

Viac informácií o projekte nájdete na stránke https://sozialmarie.org/cs/projects/8731

Tento rok sme v rámci ceny publika SozialMarie celkovo obdržali 5706 hlasov. Ďakujeme za Vaše zapojenie!

Nezodpovedanou otázkou zostáva: Získa Váš obľúbený projekt jednu z 15 hlavných cien SozialMarie 2022? Dozviete sa to počas nášho slávnostného udeľovania cien, ktoré Vám sprostredkujeme online

1. mája o 18:00 stredoeurópskeho času.

Sledujte z pohodlia svojich domovov, ako zakladateľka SozialMarie Wanda Moser-Heindl a členovia odbornej poroty oznámia v reálnom čase víťazov 15 hlavných cien SozialMarie pre sociálne inovácie. Budeme sa tešiť, že prostredníctvom online prenosu budeme môcť byť pri tom spolu s Vami!

Zaregistrujte sa v predstihu pre účasť na slávnostnom online podujatí, keďže miesta sú limitované, a to prostredníctvom tohto linku. Tešíme sa na Vás!