DBT Center

6
Rok:
2018
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
postihnutie
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Kaleidoskop - Centrum terapie a vzdělávání,
Zodpovedná osoba:
BA; Renáta; Tumlířová
Webstránka:
www.kaleidoskop-os.cz
Hlasy spolu: 1

O čom to je?

The DBT Center is a long-term program that helps people with personality disorder to manage their life and to live with others. We are the first and only institution in the Czech Republic to have a professional team, trained in Dialectical-Behavior Therapy (DBT). The effectiveness of this method is enhanced by the fact that clients stay in their social environment during the whole therapy.