Má Vaše Jedlo Príbeh?

Mobilizácia slovenskej mládeže k udržateľnej konzumácii.

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
vzdelávanie dospelých/ osveta
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Nadácia Integra
Zodpovedná osoba:
Martin Simon
Webstránka:
www.integra.sk

O čom to je?

Klimatické zmeny, ekonomická migrácia, a globálna chudoba sú globálne problémy. Slovenskí konzumenti nakupujú jedlo a textil zo všetkých strán sveta. Povaha týchto hodnotových reťazcov k týmto problémom častejšie prispieva, namiesto toho, aby ich zmierňovala. Tento projekt má za cieľ upozorňovať mladých ľudí na Slovensku na to, akým spôsobom môžu zmeniť tento proces prostredníctvom svojich nákupných zvyklostí a získania životných návykov zodpovednej a udržateľnej spotreby.