Peace Education Program

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
kriminalita / justícia / pomoc trestaným osobám
závislosti
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
KulturAG, Verein für konstruktive Kultur-Impulse
Zodpovedná osoba:
Walter Baco
Webstránka:
Hlasy spolu: 36

O čom to je?

Individual contentment as a basis for peaceful co-existence. In an interactive series of workshops to discern ones own inner resources, values such as personal strengths, freedom of choice, appreciation and clarity being conveyed lead to a positive and healthy composure.