animal assisted activity

Volunteeering as self-help

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Zodpovedná osoba:
Alexander Polak
Webstránka:
Hlasy spolu: 4

O čom to je?

Voluntary engagement of people cared for by the Viennese homeless asistance (WWH) is seen as a process of self-appropriation. The project "animal-assisted activity" links the objectives of three groups of people: people who are in the care of WWH and have no pet, those who own one and volunteers outside the WWH.