Vnučka.sk je RODINA pre osamelých seniorov

Jedného dňa zostarneme všetci

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
zdravie / starostlivosť
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Stratégie pomoci o.z
Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Danišová
Webstránka:
www.vnucka.sk
Hlasy spolu: 67

O čom to je?

Jedinečný sociálny projekt Vnucka.sk, ktorý vytvára rodinu pre osamelých seniorov, realizuje bezplatne funkciu a služby tzv. profesionálnej vnučky. V roku 2018 získal projekt prestížne ocenenia - „Sociálny čin roka“ od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, nomináciu na uznávané "Krištáľové krídlo" v oblasti filantropia, či 1.miesto v súťaži najlepší projekt regiónu Pontis/Tesco