Mallow Flower Recovery helping program (RHP)

Insitutional and home rehabilitation for those affected in cervical, ovarian and endometrial cancer

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
zdravie / starostlivosť
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
iba ženy
Vlastník projektu:
Mályvavirág Alapitvány
Zodpovedná osoba:
Ildikó Nagy-Tóth
Webstránka:
https://malyvavirag.hu/ha-nem-sikerult-megelozni/rehabilitacio
Hlasy spolu: 74

O čom to je?

Our goal is to provide rehabilitation after pelvic operations in order to improve the life quality of patients. We want to give their hope back to life as well as to support them to make the most of what they already have and help them to re-build what is possible.Phisical and mental help with a special rehabilitation program.