Život podľa seba

Podpora samostatného bývania v komunite

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
postihnutie
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Agentúra podporných služieb, n.o.
Zodpovedná osoba:
Soňa Holúbková
Webstránka:
aps.nkh.sk
Hlasy spolu: 2

O čom to je?

Agentúra podporných služieb, n.o. sa venuje od roku 2003 podpore ľudí s prevažne s mentálnym postihnutím. Ide o podporu a pomoc na základe individuálnych potrieb, ktorá je poskytovaná cielene a adresne. Od roku 2018 ich podporujeme priamo v ich domácnostiach a v spolupráci s príbuznými a susedmi ich povzbudzujeme pri napĺňaní ich predstáv o živote a v ich zapojení sa do bežného života.