Hungary, start composting today!

Climate-friendly program for the revival of rural settlements, for soil improvement and for nutrient rich food

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
rozvoj obcí / miest / regiónov
zdravie / starostlivosť
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
SZIKE Környzet- és Egészségvédelmi Egyesület
Zodpovedná osoba:
Gellért Miklós
Webstránka:
www.szike.eu
Hlasy spolu: 0

O čom to je?

Climate change is our most severe environmental problem today. It is linked to soil depletion that is our basic renewable resource. 30-50 % of household waste is natural organic material that could be composted on site where it is accumulated. And humus we gain by composting could result in improving soil quality at the same location. Composting can contribute in a positive way not only to rest..