Common Vibe Project

Common Vibe Studio

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
rodina / práca s deťmi
umenie / kultúra
Vek cieľovej skupiny :
12 - 18 rokov = mládež
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Common Vibe Egyesület
Zodpovedná osoba:
Ákos Miklósi
Webstránka:
https://www.facebook.com/Commonvibe/
Hlasy spolu: 1

O čom to je?

The project is about creativity, self-expression and acceptance. Our goal is to support the reproduction not of poverty but of opportunity. The tool of the program is playing music together; common creation and joy contribute to the development of communication skills, respect for each other and Otherness, and to the personality development of youth with behavioral problems and low self-esteem.