Candle-Light-Dinner

"A thank you to our volunteers"

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
zdravie / starostlivosť
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung
Zodpovedná osoba:
Michaela Logar
Webstránka:
www.oejab.at/neumargareten
Hlasy spolu: 17

O čom to je?

The Candle-Light-Dinner took place for the first time in November 2018 in the ÖJAB-Haus Neumargareten. Together, the volunteers and the residents of the house enjoy the evening. At the distinction, the volunteers are introduced individually and their engagement in the house is presented. The director thanks for the support and explains why "volunteering" is a great gift for all.