Umenie pre srdce

inovatívny umelecký projekt

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
vzdelávanie dospelých/ osveta
umenie / kultúra
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Stella Mojzisova
Zodpovedná osoba:
Stella Mojžišová
Webstránka:
FB Stella Mojzisova
Hlasy spolu: 0

O čom to je?

V tomto projekte spájame srdcia, ľudí a komunity tým, že im dávame priestor objaviť slobodu kreativity a pomáhame im stať sa súčasťou kreatívneho procesu tak, že spolu pracujú na spoločnom umeleckom diele v bezpečnom prostredí, kde si môžu užívať radosť z umeleckej tvorby a experimentovania. Prostredníctvom kreatívnej kooperácie vytvárame nové komunity a "opravujeme" tie zdevastované.