3P - pomoc, práca, podpora

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
závislosti
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Združenie STORM
Zodpovedná osoba:
Mgr. Pavol Ščasný
Webstránka:
Hlasy spolu: 2

O čom to je?

Chceme preventívne pôsobiť a znižovať riziká pri užívaní drog, vzdelávať a poskytovať pomoc. Projekt má hlavnú líniu zameranú na sociálnu inklúziu užívateľov drog cez praktické pracovné tréningy. Klienti prácou zvyšujú svoje schopnosti. Motiváciou pre nich je naplnenie individuálne nastaveného cieľa. Financie nezískavajú priamo, ale učia sa hospodáriť a plánovať jednotlivé úkony.