KisújKÖR LETSystem

Local Exchange Trade System in Kisújszállás

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
rozvoj obcí / miest / regiónov
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Effektív Közösségekért Egyesület
Zodpovedná osoba:
Zsolt, Farkas
Webstránka:
https://effke.webnode.hu/kisujkor-szivessegbank/
Hlasy spolu: 9

O čom to je?

The „KisújKÖR” LETSystem is one of the local communal self-help system where the members of the community – which contains both gypsies and not gypsies, poor and wealthy people – can provide occasional favors (both services or products) without compensation in return. Our motto is: „Today I help you, tomorrow someone else will help me.” We support the whole project with trainings and meetings.