Multi-Level Support for people without shelter

On the way home

6
Rok:
2019
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Charita Ostrava
Zodpovedná osoba:
Pražák Martin
Webstránka:
www.ostrava.charita.cz
Hlasy spolu: 8

O čom to je?

Charita Ostrava has a long history of providing help and support for people without shelter. We managed to develop complex multi-level system of support. This not only targets specific sub-populations of people without shelter but also delivers fluidity, coherence and permeability of the service if the situation of clients changes.