Sensitization in the economy

Social sensitization of the future's economists

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
verejná správa
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
vzdelávanie dospelých/ osveta
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Miskolci Egyetem
Zodpovedná osoba:
Eszter Siposné Dr Nándori
Webstránka:
Hlasy spolu: 22

O čom to je?

Sensitization of the economic students of the University of Miskolc, i.e. shaping the attitude of students so that they grow into people who feel responsibility and are aware of the problems of poverty and social exclusion. To do so, the systematic data collection, an innovative method is used to reveal the above mentioned problems. The students are involved in this research work.