REHABILITATION POINT

7
Rok:
2019
Krajina/Región:
Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
postihnutie
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
Zodpovedná osoba:
Ádám Rontó
Webstránka:
www.mpme.hu
Hlasy spolu: 23

O čom to je?

By the association to implement project is like pilot program in Győr-Moson-Sopron county. Under the program we would like to help to find job, keep that for disabled people who wants to work. Furthermore we would like to give employers to information about these people, and we would like to raise employers' awarenese.