Starší mladým a naopak

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
verejná správa
Polia pôsobnosti:
iné
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor sociálnych služieb
Zodpovedná osoba:
PhDr. Mária Humeníková, PhD.
Webstránka:
www.presov.sk
Hlasy spolu: 15

O čom to je?

Projekt Starší mladým a naopak funguje od r.2007 a jeho hlavným cieľom je búranie generačných bariér medzi seniormi a žiakmi materských, základných a vysokých škôl. Ide o spoločné trávenie času a organizovanie kultúrneho programu, športovej činnosti, výletov, charitatívnej činnosti, kreatívneho tvorenia a pod. Vďaka týmto aktivitám sa darí obohatiť svet jedných aj druhých osobitosťami generácií.