Seniori v pohybe

Aj starnutie môže byť úspešné

5
Rok:
2019
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
zdravie / starostlivosť
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
OZ Seniori v pohybe
Zodpovedná osoba:
Silvia Valovicova
Webstránka:
www.seniorivpohybe.sk
Hlasy spolu: 4

O čom to je?

V našom projekte realizujeme aktivity pre seniorov, ktoré prispievajú k ich úspešnému starnutiu prostredníctvom pohybu. Zároveň vytvárame priestor pre ich socializáciu. Zameriavame sa na turistiku a výlety v rámci mesta a okolia, nordic walking, žonglovanie so šatkami, koordinačné cvičenia a tréningy pamäti. Naši sprievodcovia a lektori aktivít sú mladí ľudia, čím prepájame generácie navzájom.