Springboard

Talent promotion

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Non-profit organisation (Verein) SPRINGBOARD - Association for the Promotion of Talents
Zodpovedná osoba:
Mag. Robert Gulla
Webstránka:
http://www.springboard.wien/
Hlasy spolu: 110

O čom to je?

This project aims to facilitate the entry into the working life by arranging internships, jobs and scholarships for young Austrians from economic and socially deprived backgrounds and young migrants. Springboard supports these young people in an advisory, efficient and non-bureaucratic way, thus contributing to their integration into society.