Taste of Home

A quest for home and belonging

3
Rok:
2019
Krajina/Región:
Chorvátsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
umenie / kultúra
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Social cooperative for intercultural cooperation 'Taste of Home'
Zodpovedná osoba:
Emina Buzinkic
Webstránka:
www.okus-doma.hr

O čom to je?

Taste of Home is a quest for a home with a stamp of culinary activism and transnational exchange. It started as cultural research and culinary experiment and has grown into a social cooperative striving for the socio-economic emancipation of refugees and migrants. Taste of Home is a space, a language, an emotion. It envisions profound political shifts and pushes for social imagination.