grow.together

integration by environmental education

8
Rok:
2019
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
iné
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
GLOBAL 2000 - Umweltschutzorganisation
Zodpovedná osoba:
Eva Gänsdorfer
Webstránka:
https://www.global2000.at/zamwachsen
Hlasy spolu: 4

O čom to je?

By using language and theatre education methods, migrants get access to environmental topics. In addition, through organized nature trips we enable a get-together between migrants and the local population.

Photo 1 © GLOBAL 2000/ Christopher Glanzl 
​Photo 2 © GLOBAL 2000/ Christoph Liebentritt